Wolność „ od" i „ do " - relacje wzajemne

Andrzej Stoiński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-3104-1265


Abstrakt

Autor omawia wybrane problemy związane wolnością negatywną i pozytywną, czyli tzw. wolnością „od” i wolnością „do”. Przygląda się bardziej szczegółowo relacji pomiędzy wolnością negatywną a pozytywną, a szczególnie temu, czy druga wynika z pierwszej, czy też może są one od siebie względnie niezależne. Ocenia konsekwencje, jakiem mogą wynikać dla podmiotowości moralnej osób z wprowadzania w rzeczywistość społeczeństwa i państwa koncepcji wolności „do”.


Słowa kluczowe:

podmiot moralny, polityka

A. de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 2005

R. Mordarski, Klasyczny racjonalizm polityczny w ujęciu Leo Straussa, Bydgoszcz 2007

T.L. Thorson, Political Values and Analitic Philofophy, „Jurnal of Politics„ 1961

M.N. Rothbard, Etyka wolności, tłum. J. Woziński, J.M. Fijor, Warszawa 2010

E. Burke, Letter to Mons. Depony, X 1789, (w:) Correspondence, tłum. B. Szlachta t. III, s. 107; cyt. za: W. Kwa.nicki, Historia my.li liberalnej, Warszawa 2000

J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997

I. Berlin, Cztery eseje o wolności, tłum. D. Lachowska, Poznań 2000

R. Legutko, Traktat o wolności, Gdańsk 2007

I. Kant, Metafizyka moralności, tłum. E. Nowak, Warszawa 2005

J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, Traktat drugi § 54, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992

H. Peyton, Young, Sprawiedliwy podział, tłum. J. Haman i M. Jasiński, Warszawa 2003

Z. Majewska, Ingardenowska ontologia wolności, (w:) T. Buksiński (red.), Wolność a racjonalność, Poznań 1993

R. Ingarden, Wykłady z etyki, oprac. A. Węgrzecki, Warszawa 1989

Boecjusz, O pociechach filozofii. Traktaty teologiczne, tłum. T. Jachimowski, Poznań 1926, Warszawa 2003

Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Wrocław 2005
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Stoiński, A. (2018). Wolność „ od" i „ do " - relacje wzajemne. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 315–328. https://doi.org/10.31648/hip.583

Andrzej Stoiński 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-3104-1265Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Andrzej Stoiński

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania