O FUNKCJI TRANSFERENCYJNEJ WYPOWIEDZENIA

Aleksander Kiklewicz

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

------------------------------
Boguslavskij I. M. (1991), Лингвистический процессор и локативные обстоятельства. W: „Вопросы языкознания”. № 1. С. 69—78.

Bogusławski А. (2002), Światopogląd i wiedza (glosa do pewnej dyskusji). W: „Przegląd Humanistyczny”. R. XLVI. 2002. Nr. 2. S. 1-34.

Furdal A. (1990), Językoznawstwo otwarte. Wrocław etc.

Glück H. (Hrsg.) (1993), Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart — Weimar.

Habrąjska G. (1994), Morfologia rzeczowników zbiorowych w świetle wybranych poglądów na fleksję i derywację. W: Biuletyn PTJ. L. S. 71-84.

Hintikka J. (1992), Eseje logiko-filozoficzne. Warszawa.

Kiklewicz A. K. (2001), К типологии количественных выражений в естественном языке. W: Quantität und Graduierung als kognitiv-semantische Kategorien. Hrsg. H. Jachnow/B. Ju. Norman/A. E. Suprun. Wiesbaden. S. 41-61.

Palek В. (1968), Veta a denotät. W: Slovo a slovesnost. XXIX. Nr 4. S. 354-361. Pereverzev К. A. (2000), Пространства, ситуации, события, миры: к проблеме лингвистической онтологии. W: Логический анализ языка. Языки пространств. Ред. Н. Д. Арутюнова / И. Б. Левонтина. Москва. С. 255-267.

Svedova N. Ju. (1966), Активные процессы в современном русском синтаксисе. Словосочетание. Москва.

alSvedova N. Ju. (red.) (1980), Русская грамматика. Том 2. Синтаксис. Москва. Vsevolodova М. V. (2000), Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка. Учебник. Москва.
Pobierz


Opublikowane
2003-12-01

Cited By /
Share

Kiklewicz, A. (2003). O FUNKCJI TRANSFERENCYJNEJ WYPOWIEDZENIA. Acta Neophilologica, 1(V), 99–107. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1484

Aleksander Kiklewicz 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie