Matka Boża z Aparecida – Patronka Brazylii

Ryszard Hajduk

Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-8012-2184Abstrakt

Sanktuarium Matki Bożej w Aparecida znajduje się na drodze między dwoma najważniejszymi
miastami w południowo-wschodniej Brazylii – São Paulo i Rio de Janeiro – i należy
do największych na świecie. Każdego roku przybywa do niego 12 milionów ludzi, aby oddać cześć
Patronce Brazylii. Przedstawia ją figura Czarnej Madonny, którą w październiku 1717 r. kilku rybaków
znalazło w rzece Paraíba. Ciemny kolor skóry Madonny z Aparecida przypomina mieszkających
w tym kraju potomków niewolników sprowadzanych z Afryki. Pielgrzymują oni do swojej
Matki, aby prosić Ją o pomoc i odkrywać moc Bożej miłości, której odblaskiem jest matczyna miłość
Bogurodzicy. Przybywając do sanktuarium w Aparecida, wierni odnajdują poczucie bezpieczeństwa,
ale także doświadczają przynależności do żywej wspólnoty wiary. Od Maryi uczą się
autentycznego życia chrześcijańskiego, w Jej obecności umacniają swoja godność dzieci Bożych
i przyjmują postawę gotowości do udziału w misji przemiany tego świata w królestwo Boże.


Słowa kluczowe:

ewangelizacja, sanktuarium, pielgrzymka, Najświętsza Maryja Panna, pobożność ludowa


Boff L., María, hija predilecta del Padre. Madre Aparecida del pueblo de Brasil, in: J.M. Morilla, F. Suárez, A. Giralda, Raíces marianas en Latinoamérica, Bogotá 2012, p. 101–116.
Brighenti A., Aspectos teológicos-pastorais da devoção mariana, in: Academia Marial de Aparecida, 300 anos de fé e devoção, Aparecida 2017, p. 199–217.
Brustoloni J.J., História de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A imagem, o santuário e as romarias, Aparecida 2017.
CELAM, Mensaje a los Pueblos de América Latina, Puebla 1979.
CELAM, Nueva Evangelización, Promoción Humana, Cultura Cristiana. Jesucristo, Ayer Hoy y Siempre, Santo Domingo 1992.
Francis, Apostolic exhortation “Evangelii Gaudium”, Rome 2013.
Galilea S., El fervor de la evangelización, Santafé de Bogotá 1998.
Galvão Pasin T., Senhora Aparecida. Romeiros e Missionários Redentoristas na História da Padroeira do Brasil, Aparecida 2015.
González C.I., Mariologia. Maria, Madre e Discepola, Casale Monferrato 1988.
Hajduk R., Udział ubogich w ewangelizacji na przykładzie działalności kościelnych wspólnot podstawowych, „Studia Nauk Teologicznych PAN” vol. 8, 2013, p. 63–75.
John Paul II, Apostolic Letter “Rosarium Virginis Mariae”, Rome 2002.
Kraxner A., En la escuela espiritual de María, in: N. Londoño, Ser Redentorista hoy. Testimonios sobre el Carisma, Roma 1996, p. 233–245.
Lapenta V.H.S., A pastoral do santuário. Um balanço histórico, in: Academia Marial de Aparecida, 300 anos de fé e devoção, Aparecida 2017, p. 253–270.
Murad A., A devoção a Maria. Una ancoragem possível, in: Academia Marial de Aparecida, 300 anos de fé e devoção, Aparecida 2017, p. 171–198.
Nouwen H.J.M., Jesus and Mary. Finding Our Sacred Center, Cincinnati 1993.
Paiva G., Aparecida 300 anos, Aparecida 2017.
Paul VI, Apostolic exhortation “Marialis cultus”. Devotion to the Blessed Virgin Mary, Rome 1974.
Ramos D.G., A Grande Mãe brasileira, in: Academia Marial de Aparecida, 300 anos de fé e devoção, Aparecida 2017, p. 119–131.
Sampaio J., Aparecida en números, in: Academia Marial de Aparecida, 300 anos de fé e devoção, Aparecida 2017, p. 163–166.
Schermann H., Oddać życie dla obfitego odkupienia, in: Ogarnięci tajemnicą Chrystusowego Odkupienia. W poszukiwaniu inspiracji pastoralnych w „ośrodku wszechświata i historii”, ed. R. Hajduk, M. Kotyński, Kraków 2006, p. 193–205.
Schützeichel R., Über das Pilgern. Soziologische Analysen einer Handlungskonfiguration, in: Pilgern gestern und heute. Soziologische Beiträge zur religiösen Praxis auf dem Jakobsweg, ed. P. Heiser, Ch. Kurrat, Berlin 2012, p. 19–43.
Vidal J., Le pèlerinage dans la tradition chrétienne, “Concilium” vol. 266, 1966, p. 53–67.

Opublikowane
2018-11-18

Cited By /
Share

Hajduk, R. (2018). Matka Boża z Aparecida – Patronka Brazylii. Forum Teologiczne, 19, 105–116. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3104

Ryszard Hajduk 
Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-8012-2184