SOCIAL MEDIA AS AN EFFECTIVE PASTORAL TOOL

Aleksandra Gralczyk
Abstrakt

Wszechobecny postęp cywilizacyjny sprawia, że religia i zasady moralne stają się dla młodych ludzi coraz mniej ważnym aspektem życia. Zauważalny jest w tej grupie spadek liczby osób chodzących regularnie na niedzielną Mszę Świętą oraz modlących się. Wzrasta natomiast liczba niewierzących. Wśród młodych ludzi, określających się jako wierzący i praktykujący, zaobserwować można zmianę sposobu przeżywania wiary. Często osoby te poszukują osobistego świadectwa wiary i szczerej komunikacji. Pragną również aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty wierzących, np. przyłączając się do grup działających w mediach społecznościowych. Stąd w niniejszym artykule autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, czy duszpasterstwo młodych za pomocą mediów społecznościowych jest skuteczne? Analizując wybrane media społecznościowe, stwierdziła, że są one skutecznym narzędziem ewangelizacji. Jako płaszczyzna doświadczania wiary, tworzą forum szczerego dzielenia się swoimi wątpliwościami, jednak najważniejszą wartością jest możliwość wchodzenia w interakcje z przedstawicielami Kościoła i doświadczanie świadectwa wiary.


Słowa kluczowe:

religia, młodzi, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter


Benedykt XVI, 2011, Orędzie Papieża Benedykta XVI na 45 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 I 2011), in: Media dla Ewangeli, [online], access: 27.02.2020, <http://mediadla- ewangelii.pl/content.php?ContentId=27pl>.

Benedykt XVI, 2012, Orędzie Papieża Benedykta XVI na 46 Dzień Środków Społecznego Przekazu, (24 I 2012), in: Towarzystwo Świętego Pawła. Zgromadzenie zakonne księży i braci Paulistów, [online], access: 28.02.2020, <https://www.paulus.org.pl/221,46-sdssp-benedykt-xvi-2012>.

Benedykt XVI, 2013, @Pontifex, (28.II.2013, in: Twitter, [online], access: 28.02.2020, <https:// twitter.com/pontifex?lang=pl>.

Chabrzyk Agnieszka, Kałużyńska Julia, Rosa Przemysław, Suhov Andrzej, Turek Monika, 2020, Facebook, in: Grupa Robocza w Social Media działająca w strukturach IAB Polska (ed.), Przewodnik po social media w Polsce, pp. 6–17.

Chabrzyk Agnieszka, Drapała Barbara, Roszkowska Paulina, Suhov Andrzej, Wodzyńska Paulina, 2020, You Toube, in: Grupa Robocza w Social Media działająca w strukturach IAB Polska (ed.), Przewodnik po social media w Polsce, pp. 18–26.

Chada Sylwia, Kaliszewski Adam, Lipińska Basia, 2020, Twitter, in: Grupa Robocza w Social Me- dia działająca w strukturach IAB Polska (ed.), Przewodnik po social media w Polsce, p. 37–39.

Chmielewski Mirosław, 2014, Media społecznościowe jako narzędzia nowej ewangelizacji, Świat i Słowo, 1(22), pp. 213–229.

Francis, 2013, Apostolic exhortation “Evangelii gaudium” (24 XI 2013), in: Te Holy See [online], access: 28.02.2020 <http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/docu- ments/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html>.

Franciszek, 2013, @Ponitfex, (18 III 2013), in: Twitter, [online], access: 28.02.2020, <https://twit- ter.com/pontifex?lang=pl>.

Głowacki Antoni, 2019, Religijność młodzieży i uczestnictwo w lekcjach religii w szkołach, in: Mirosława Grabowska, Magdalena Gwiazda (ed.), Młodzież 2018, Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa, pp. 153–166.

Grabowski Piotr, Kręgielewski Adam, Wodzyńska Paulina, 2020, You Toube, in: Grupa Robocza w Social Media działająca w strukturach IAB Polska (ed.), Przewodnik po social media w Polsce, pp. 27–33.

Marcin Zieliński, in: Instagram, [online], access: 28.02.2020, <https://www.instagram.com/marcin. zielinski/?hl=pl>.

Mocni w Duchu, 2013, Zespół Mocni w Duchu (3 VI 2013), in: Facebook, [online], access: 28.02.2020, <https://www.facebook.com/pg/mocniwduchu/about/?ref=page_internal>.

Mocni w Duchu, 2015, Uwielbieniowa Łódź Ratunkowa (16 X 2015), in: Facebook, [online], access: 28.02.2020, <https://www.facebook.com/UwielbieniowaLodzRatunkowa/>.

Mocni w Duchu, 2017, Mocni w Duchu z modlitwą o uzdrowienie (24 VIII 2017), in: Facebook, [online] access: 28.02.2020, <https://www.facebook.com/groups/345723422549631/about/>.

Mocni w Duchu, 2018, Zespól Mocni w Duchu, (29 XI 2018), in: Facebook, [online], access:
28.02.2020, <https://www.facebook.com/pg/mocniwduchu/reviews/?ref=page_internal>.

NapoleonCat, 2019, Social Media users in Poland March 2019 (22 VIII 2019), in: NapoleonCat,
[online], access: 27.02.2020, <https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-poland/2019/03>.

Oświadczenie w sprawie filmu o. Marcinie Zielińskim (5 X 2018), Deon.pl [online], access: 28.02.2020, <https://deon.pl/kosciol/wyrazamy-stanowczy-sprzeciw-oswiadczenie-ws-filmu-o-marcinie-zielinskim,495612>.

Pew Research Center, The Age Gap in Religion Around the World (13 VI 2018), in: Pew Research Center Religion & Public Life, [online], access: 27.02.2020, <https://www.pewforum.
org/2018/06/13/the-age-gap-in-religion-around-the-world/>.

Przybysz Monika, 2018, Kościół w social media. Komunikacja instytucji eklezjalnych w mediach społecznościowych w perspektywie medioznawczej i teologicznej, Kultura-Media-Teologia, 35, pp. 140–166.

Sadłoń Wojciech, Organek Luiza, 2020, Annuarium Statisticum Ecclesiae In Polonia Ad 2020, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa.

Sierocki Radosław, 2018, Praktykowanie religii w nowych mediach. Katolicka przestrzeń Facebooka, Wydawnictwo Adam Marszłek, Poznań.

Siuda Piotr, 2010, Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Smołucha Danuta, 2016, Kultura Religijna w cyberprzestrzeni. Obecność kultu Matki Bożej z Guadalupe w internecie, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydawnictwo WAM, Kraków.

Szustak Adam, 2014, Lagusta na palnie, in: YouTube, [online], access: 28.02.2020, <https://www. youtube.com/user/Langustanapalmie>.

Zieliński Marcin, 2016, Marcin Zieliński posługa (3 V 2016), in: Facebook, [online], access: 28.02.2020, <https://www.facebook.com/marcinzielinskiposluga/about/>.

Opublikowane
2020-11-06

Cited By /
Share

Gralczyk, A. (2020). SOCIAL MEDIA AS AN EFFECTIVE PASTORAL TOOL. Forum Teologiczne, (21), 237–248. https://doi.org/10.31648/ft.6099

Aleksandra Gralczyk