THINKING THE FAMILY. SOME LINES IN 20TH-CENTURY PHILOSOPHY

Michael Wladika

International Theological Institute Universität Wien (Austria)


Abstrakt

Współczesność pod wieloma względami nie jest początkiem, ale końcem. Podobnie jak w przypadku społeczności i rodziny. Dzisiejsze czasy nie są pierwotne, lecz wtórne. Dlatego, aby je zrozumieć, musimy najpierw zobaczyć ich pochodność. To zagadnienie zostało opracowane na podstawie wielu tekstów autorstwa Alasdair MacIntyre i Hansa Sedlmayra.

Aby w dziwnym „dwudziestym wieku” odzyskać dawną siłę myślenia wspólnotowego i rodzinnego, należy skoncentrować się na solidnym rozumieniu instytucji. Arnold Gehlen, ze względu na swoją cenną pracę Urmensch und Spätkultur, w której m.in. w miejsce „bytu” wprowadza pojęcie instytucji, jest proponowany jako niezwykle pomocny w zrozumieniu wiążącej mocy instytucji. Ponadto wskazuje się punkty wyjścia do myślenia o rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem książek i przemyśleń takich autorów, jak m.in. C.S. Lewisa, Roberta Spaemanna i Martina Heideggera.
Arendt Hannah, 1967, Vita activa, Piper, München.   Google Scholar

Aristotle, Nicomachean Ethics.   Google Scholar

Aristotle, Poetics.   Google Scholar

Aristotle, Politics.   Google Scholar

St. Augustine, De civitate Dei.   Google Scholar

Chesterton Gilbert K., 1908, Orthodoxy, Dodd, Mead & Co., New York.   Google Scholar

Cowling Maurice, 1963, Mill and Liberalism, Cambridge UP, Cambridge.   Google Scholar

Delitz Heike, 2011, Arnold Gehlen, UVK, Konstanz.   Google Scholar

Gehlen Arnold, 2004, Urmensch und Spätkultur, 6th ed., Klostermann, Frankfurt am Main.   Google Scholar

Hegel Georg Wilhelm Friedrich, 1821, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Nicolai, Berlin.   Google Scholar

Heidegger Martin, 1962, Being and Time, transl. J. Macquarrie & E. Robinson, HarperCollins, New York.   Google Scholar

Heidegger Martin, 1984, Sein und Zeit, 15th ed., Niemeyer, Tübingen.   Google Scholar

Hildebrand Dietrich von, 2009, The Nature of Love, transl. J.F. Crosby & J.H. Crosby, St. Augustine`s Press, South Bend.   Google Scholar

Lewis C.S., 2004, The Chronicles of Narnia, HarperCollins, New York.   Google Scholar

Lewis C.S., 2001, Mere Christianity, HarperCollins, New York.   Google Scholar

MacIntyre Alasdair, 1984, After Virtue, 2nd ed., University of Notre Dame Press, Notre Dame.   Google Scholar

MacIntyre Alasdair, 2002, A Short History of Ethics, 2nd ed., Routledge, London / New York.
Crossref   Google Scholar

Marquard Odo, 1986, Apologie des Zufälligen, Reclam, Stuttgart.   Google Scholar

Marquard Odo, 2000, Philosophie des Stattdessen, Reclam, Stuttgart.   Google Scholar

Pippin Robert B., 2000, Henry James and Modern Moral Life, Cambridge UP, Cambridge.   Google Scholar

Plato, Alcibiades.   Google Scholar

Ritter Manfred, 2003, Das bürgerliche Leben. Zur Aristotelischen Theorie des Glücks, in: Metaphysik und Politik, Suhrkamp, Frankfurt am Main.   Google Scholar

Ross Sir David, 1995, Aristotle, 6th ed., Routledge, London / New York.   Google Scholar

Schnädelbach Herbert, 1983, Philosophie in Deutschland 1831-1933, Suhrkamp, Frankfurt am Main.   Google Scholar

Sedlmayr Hans, 1978a, Das Problem der Zeit. Die wahre und die falsche Gegenwart, in: Kunst und Wahrheit, Mäander, Mittenwald.   Google Scholar

Sedlmayr Hans, 1978b, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, in: Kunst und Wahrheit, Mäander, Mittenwald.   Google Scholar

Sedlmayr Hans, 1998, Verlust der Mitte, 11th ed., Otto Müller, Salzburg.   Google Scholar

Spaemann Robert, 1998, Glück und Wohlwollen, 4th ed., Klett-Cotta, Stuttgart.   Google Scholar

Spaemann Robert, 2000, Happiness and Benevolence, transl. A. Madigan S.J., T & T Clark, Notre Dame.   Google Scholar

Spaemann Robert, 2002, Über den Mut zur Erziehung, in: Grenzen, 2nd ed., Klett-Cotta, Stuttgart.   Google Scholar


Opublikowane
2021-10-13

Cited By /
Share

Wladika, M. (2021). THINKING THE FAMILY. SOME LINES IN 20TH-CENTURY PHILOSOPHY. Forum Teologiczne, 22, 7–19. https://doi.org/10.31648/ft.6918

Michael Wladika 
International Theological Institute Universität Wien (Austria)