THEOLOGY OF THE FAMILY IN THE FINAL DOCUMENTS OF THE GENERAL LATIN AMERICAN EPISCOPAL CONFERENCES

Ryszard Hajduk

Faculty of Theology University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)


Abstrakt

Dokumenty końcowe z Konferencji Generalnych Episkopatu Latynoamerykańskiego (CELAM) obradującego w Medellín (1968), Puebli (1979), Santo Domingo (1992) oraz w Aparecidzie (2007) prezentują owoce refleksji nad sytuacją rodziny w Ameryce Południowej, Środkowej i na Karaibach, a także jej rolę w Kościele oraz znaczenie w kształtowaniu życia społecznego. Można zatem mówić o latynoamerykańskiej teologii rodziny, która czerpie impulsy z nauczania Kościoła powszechnego, a równocześnie ma cechy specyficzne. Wyróżnia ją akcent położony na podmiotowość rodzin w zbawczej misji Kościoła i traktowanie ich jako „klucza teologicznego”, otwierającego drogę do poznania Bożych tajemnic. Jest to teologia ukierunkowana na praktykę, udzielająca konkretnych wskazań tak rodzinom, jak i towarzyszącym im duszpasterzom. Na charakter latynoamerykańskiej teologii rodziny wywierają wpływ kontekst pastoralny oraz nurty teologiczne, zrodzone w Ameryce Południowej i Środkowej (teologia wyzwolenia, teologia indygenistyczna oraz teologia ludu). Latynoamerykańska teologia rodziny nie jest zatem powtórzeniem treści zawartych w Magisterium Kościoła powszechnego, lecz ich oryginalną interpretacją, uwzględniającą sytuację społeczną i potrzeby żyjących w niej ludzi.


Słowa kluczowe:

pastorał care, education, Church, society, evangelization, domestic church


Bascopé Caero Victor, 2015, Una caminata en busca de la ternura de la Pachamama, in: Christine Lisa Perrier, Caminos de Herradura, Cochabamba, pp. 173-183.   Google Scholar

Boff Leonardo, 1975, Teología desde el cautiverio. Bogotá.   Google Scholar

CELAM, 2007, Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. „Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 16,4). Documento conclusivo, Aparecida.   Google Scholar

CELAM, 1979, Mensaje a los Pueblos de América Latina, Puebla.   Google Scholar

CELAM, 1992, Nueva Evangelización, Promoción Humana, Cultura Cristiana. Jesucristo, Ayer Hoy y Siempre, Santo Domingo.   Google Scholar

CELAM, 1968, Presencia de la Iglesia en la Actual Transformación de América Latina, Medellín.   Google Scholar

Cosse Isabella, 2018, ¿Una teología de la familia para el pueblo latinoamericano? La radicalización del Movimiento Familiar Cristiano en Argentina (1968-1974), Iberoamericana, No. 68, pp. 57-75.   Google Scholar

Dietlein Georg, 2016, Teología del Pueblo. Schlüsselstein zum Denken von Papst Franziskus, Münchener Theologische Zeitschrift, No. 1, p. 54-66.   Google Scholar

Floristán Cassiano, 2002, Teología práctica, Salamanca.   Google Scholar

Forcat Fabricio, 2017, El Cristianismo popular, la ley y el bien común según Rafael Tello, Stromata, No. 2, pp. 211-229.   Google Scholar

Hanlon Rubio Julie, 2003, A Christian Theology of Marriage and Family, Mahwah.   Google Scholar

Köss Hartmut, 2003, „Kirche der Armen”? Die entwicklungspolitische Verantwortung der katholischen Kirche in Deutschland, Münster.   Google Scholar

Luciani Rafael, 2016, El Papa Francisco y la teología del pueblo, Madrid.   Google Scholar

Madrigal Sánchez Victor, 2012, Teología india. Interpelaciones desde las teologías originarias a la teología cristiana, in: Congreso Continental de Teología, La teología de la liberación en prospectiva, vol. I, Montevideo, pp. 131-142.   Google Scholar

Majdański Kazimierz, 2007, Teologia małżeństwa i rodziny w nauce Vaticanum II, Studia nad Rodziną, No. 11/1-2, pp. 59-71.   Google Scholar

Mastantuono Antonio, 1994, La teologia pratica. Teologia pastorale e catechectica, w: Lorizio Giuseppe, Galantino Nunzio, Metodologia teologica. Avviamento allo studio e alla ricerca pluridisciplinari, Cinisello Balsamo, pp. 502-540.   Google Scholar

Müller Gerhard Ludwig, 2013, La teología de la liberación en la controversia de opiniones, in: Gutiérrez Gustavo, Müller Gerhard Ludwig, Del lado de los pobres. Teología de la liberación, Madrid, pp. 81-114.   Google Scholar

Niño Francisco, 1996, La Iglesia en la ciudad. El fenómeno de las grandes ciudades en América latina como problema teológico y como desafío pastoral, Roma.   Google Scholar

Prüller-Jagenteufel Veronika, 2005, Sehen – Urteilen – Heilen, in: Aigner Maria E., Findl-Ludescher Anna, Prüller-Jagenteufel Veronika, Grundbegriffe der Pastoraltheologie, München, pp. 188-189.   Google Scholar

Ruiz Arenas Octavio, 2003, Teología India, una reflexión cristiana desde la sabiduría indígena, Theologica Xaveriana, No. 145, pp. 113-143.   Google Scholar

Sánchez Cipriano, 2015, Teología del matrimonio y la familia. Énfasis latinoamericanos, Medellín, No. 161, pp. 11-29.   Google Scholar

Sarmiento Tupayupanqui Nicanor, 2000, Caminos de la Teología India, Cochabamba.   Google Scholar

Scannone Juan Carlos, 1982, La teología de la liberación. Caracterización, corrientes, etapas, Stromata, No. 38, pp. 3-40.   Google Scholar

Scannone Juan Carlos, 2018, Magisterio del Papa Francisco: teología del pueblo; ética social, Yachay, No. 68, pp. 11-48.   Google Scholar

Schloesser Stephen, 2007, Against Forgetting. Memory, History, Vatican II, in: Schultenover David, Vatican II. Did Anything Happen?, New York, pp. 92-152.
Crossref   Google Scholar

Schweizer Beat Andreas, 2013, Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils in Lateinamerika, Hamburg.   Google Scholar

Silva Sergio, 2009, La Teología de la Liberación, Teologia y Vida, No. 1-2, pp. 93-116.
Crossref   Google Scholar

Trigo Pedro, 2005, ¿Ha muerto la teología de la liberación? La realidad actual y sus causas, p. I, Revista Latinoamericana de Teología, No. 64, pp. 45-74.
Crossref   Google Scholar

Trillos Osmir Ramírez, 2019, Salvación y liberación en el pensamiento teológico de Leonardo Boff, Albertus Magnus, No. 1, pp. 33-50.
Crossref   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-10-13

Cited By /
Share

Hajduk , R. (2021). THEOLOGY OF THE FAMILY IN THE FINAL DOCUMENTS OF THE GENERAL LATIN AMERICAN EPISCOPAL CONFERENCES. Forum Teologiczne, 22, 81–94. https://doi.org/10.31648/ft.6923

Ryszard Hajduk  
Faculty of Theology University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)