WHAT IS IN THE NAME OR WHAT IS LOST WHEN DICKENSIAN SURNAMES ARE TRANSLOCATED

Ewa Kujawska-Lis

Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

----------------------
Ackroyd, P., Dickens, London 1991, Minerva.

Brook, G. L., The Language of Dickens, London 1970, Andre Deutsch.

Cieślikowa, A., Jak “ocalić w tłumaczeniu” nazwy własne, in: M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowska (ed.), Między oryginałem a przekładem. II Przekładnego tworzenie się i wpływ, Kraków 1996, Universitas.

Collins, P., Dickens and Education, London 1963, Macmillan.

Dettelbach, C., Bird Imagery in Bleak House, The Dickensian 1963, vol. 59.

Dickens, C., The Old Curiosity Shop, London 1985, Penguin Books.

Dickens, C., Bleak House, London 1992, Bantam Books.

Dickens, K., Ciężkie czasy na te czasy, translated in 1866 by Apollo Korzeniowski, Warszawa 1955, Czytelnik

Dobrzycka, I., Klub Pickwicka Karola Dickensa, Warszawa 1968, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Georgas, M., Dickens, Defoe, the Devil and the Dedlocks: The “Faust Motif’ in Bleak House, Dickens Studies Annual 1982, vol. 10.

Johnson, E., Charles Dickens - His Tragedy and Triumph, London 1952, Hamish Hamilton.

Legeżyńska, A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1986, PWN, p. 13. Miller, J. H., Charles Dickens. The World of His Novels, Cambridge, Massachusetts 1958, Harvard University Press.

Nabokov, V., Wykłady o literaturze, Warszawa 2000, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A.

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T., Współczesne tendencje przekladoznawcze, Poznań 1998, Wydawnictwo Naukowe UAM, p. 62.

Schlicke, P., (ed.), Oxford Reader’s Companion to Dickens, Oxford 1999, Oxford University Press.

Stone, H., What’s in a Name: Fantasy and Calculation in Dickens, in: Dickens Studies Annual 1985, vol. 14. www.akwal20.repuhlika.pl

Opublikowane
2004-12-01

Cited By /
Share

Kujawska-Lis, E. (2004). WHAT IS IN THE NAME OR WHAT IS LOST WHEN DICKENSIAN SURNAMES ARE TRANSLOCATED. Acta Neophilologica, (VI), 57–68. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1451

Ewa Kujawska-Lis 
Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>