ZATOPIONE W TŁUMACZENIU. KILKA UWAG O (NIE)KOMPETENCJI TŁUMACZA W KONFRONTACJI Z WIEDZĄ CZYTELNIKA

Ewa Kujawska-Lis

Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Andrzej Lis-Kujawski

Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

This article attempts to revise a thesis concerning an equivalent status of various translator’s
competences (linguistic, encyclopaedic, logical, psychological, rhetoric-pragmatic). When discussing
mistakes made in the Polish translation of Escape from the Deep, relating the fate of a submarine,
we demonstrate how the lack of specialist knowledge (insufficient encyclopaedic competence) and
linguistic knowledge influence a negative reception of the translation by a reader whose knowledge
of the subject-matter is rather extensive. We suggest that a broadly understood psychological
competence, embracing the translator’s readiness to extend his/her knowledge, may be treated as
a kind of superior competence (meta-competence) that conditions a creation of a high quality
translation in terms of the subject-matter.


Słowa kluczowe:

translation, translator’s competence, meta-competence, specialist language, military and naval terminology


Baker M., 2005, Norms // Routledge Encyclopedia of Translation Studies, red. Baker M., Malmkjaer K.,
London, New York: Routledge, 163–165.

Borowy W., 1955, Dawni teoretycy tłumaczeń // O sztuce tłumaczenia, red. Rusinek M., Wrocław:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 23–40.

Brocki Z., 1961a, Polscy marynarze w terminologicznym konflikcie z Conradem, Poradnik Językowy,
nr 4, 148–155.

Brocki Z., 1961b, O spuszczaniu kotwicy słów kilkoro, Tygodnik Morski, nr 51/52, 14.

Brocki Z., 1972, Jeszcze o nowej edycji Conrada, Życie Literackie, Kraków, nr 42, 13.

Collins Cobuild English Language Dictionary, 1990, red. Sinclair J., London and Glasgow:
Collins.

Eco U., 1996 et al., Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. Bieroń T., Kraków: Znak.

Gentzler E., 2001, Contemporary Translation Theories. Revised 2nd Edition, Clevedon: Multilingual
Matters.

Grosbart Z., 1984, Heterofemia międzyjęzykowa, czyli skutki nadmiernego zaufania do intuicji
translatorskiej // Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego, red. Balcerzan E.,
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 29–44.

Hejwowski K., 2004, Translation: A Cognitive-Communicative Approach, Olecko: Wydawnictwo
Wszechnicy Mazurskiej.

Holmes J.S., 1988, Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies, Amsterdam:
Rodopi.

Kershaw A., 2009, Escape from the Deep. A True Story of Courage and Survival during World War
II, Philadelphia: Da Capo Press.

Kershaw A., 2010, Ucieczka z głębin. Historia legendarnego okrętu podwodnego i jego walecznej
załogi, przeł. Sak A., Kraków: Wydawnictwo Znak.

Mała encyklopedia przekładoznawstwa, 2000, red. Dąmbska-Prokop U., Toruń: Educator.

Mankell H., 2012, Niespokojny człowiek, przeł. Walczak-Larsson B., Warszawa: Wydawnictwo ab.

Milewski S., 1964, O korsarzu pod piracką flagą, Tygodnik Morski, nr 13, 7.

Najder Z., 1975, Conrad w przekładach Anieli Zagórskiej // Przekład artystyczny. O sztuce
tłumaczenia. Księga druga, red. Pollak S., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
197–210.

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., 1998, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań:
Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Słownik języka polskiego, 1988, 3 tomy, red. Szymczak M., Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Wielki słownik angielsko-polski. English-Polish Dictionary. PWN Oxford, 2004, red. Linde-
-Usiekniewicz J., Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Żeromski S., 1949, Międzymorze // Wiatr od morza i inne utwory, Pisma, t. V, red. Pigoń S.,
Warszawa: Czytelnik, 289–366.

http://www.bruzelius.info/Nautica/Etymology/skipper.html. Updated 1998-06-29 by Lars Bruzelius.
[1.07.2014].

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek_kapita%C5%84ski [1.07.2014].

http://pl.wikipedia.org/wiki/Komandor [1.07.2014].

http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,2587,Ucieczka-z-glebin [1.07.2014].
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Kujawska-Lis, E., & Lis-Kujawski, A. (2018). ZATOPIONE W TŁUMACZENIU. KILKA UWAG O (NIE)KOMPETENCJI TŁUMACZA W KONFRONTACJI Z WIEDZĄ CZYTELNIKA. Acta Neophilologica, 1(XVII), 71–86. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/627

Ewa Kujawska-Lis 
Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Andrzej Lis-Kujawski 
Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>