THE BLACK VEIL: 19TH-CENTURY POLISH TRANSLATIONS OF CHARLES DICKENS’S SHORT STORY

Ewa Kujawska-Lis

Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

This paper sets to analyze and compare three anonymous translations of Charles Dickens’s gothic short story The Black Veil that appeared in the 19th-century, the first one serving as an introduction of Dickens on the Polish literary scene. The analysis focuses on selected issues, such as the reconstruction of the suspense, treatment
of culture, translators’ linguistic competence and completeness of the text.


Słowa kluczowe:

The Black Veil, Charles Dickens, 19th-century Polish translations, gothic tale


Author anon. 1839. Boz. “Tygodnik Literacki” nr 45: 353-354.

Dickens [Charles]. 1841. Czarna zasłona. “Rozrywki Umysłowe” nr 1: 182-196.

Dickens Charles. 1940. Sketches by Boz. London: J.M. Dents & Sons Ltd.

Dickens Karol. 1871. Czarny welon. Transl. by G.F. “Bluszcz” vol. 7, nr 12: 91-92.

Dickens Karol. 1896. Czarna zasłona. “Tygodnik Mód i Powieści” nr 16: 125, nr 17: 131-132, nr 18: 141-142

Kamisińska Dorota. 2010. Warszawski tygodnik “Wędrowiec” w latach 1863-1883 (część I).
“Toruńskie Studia Bibliologiczne” nr 2(5): 101-124.

Kocięcka Mirosława. 1962. Z dziejów recepcji Dickensa w Polsce XIX w. (do r. 1900). “Przegląd Humanistyczny” nr 6: 149-158.

Kujawska-Lis Ewa. 2013. Dickens in Poland. In: The Reception of Charles Dickens in Europe, vol. 2. Ed. Hollington M. London–New Delhi–New York–Sydney: Bloomsbury: 480-495.

Kujawska-Lis Ewa. 2014. Dickens przerobiony: bibliografia polskich przekładów i wydań utworów Dickensa. In: Charles Dickens: refleksje, inspiracje, (re)interpretacje. Ed. Kujawska-Lis E., Kwiatkowska A. Olsztyn: Wydawnictwo UWM: 180-198.

Piotrowska Joanna. Bluszcz. In: http://polskaprasa.cba.pl/tytuly/bluszcz.html [Access 20 III 2018].

Opublikowane
2018-06-01

Cited By /
Share

Kujawska-Lis, E. (2018). THE BLACK VEIL: 19TH-CENTURY POLISH TRANSLATIONS OF CHARLES DICKENS’S SHORT STORY. Acta Neophilologica, 1(XX), 123–144. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/2691

Ewa Kujawska-Lis 
Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>