Czy upodmiotawiać dinozaury? Justyna Tymieniecka-Suchanek. "Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych." Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2020, ss. 380.

Grzegorz Ojcewicz


https://orcid.org/0000-0002-5909-270X


Abstrakt

---
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. 2014 (t. 1); 2017 (t. 2). Red. Tymieniecka-Suchanek J. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.   Google Scholar

Filozofia wobec świata zwierząt. 2015. Pr. zb. Dzwonkowska D., Latawiec M., Gzyra D., Lejman J., Twardowski M., Tymieniecka-Suchanek J. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pdf).   Google Scholar

Księga Rodzaju. Księga Wyjścia. 2021. Przeł. i oprac. Piela M. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.   Google Scholar

Lorenz Konrad. 1986. Regres człowieczeństwa. Przeł. Tauszyńska A.D. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.   Google Scholar

Mitek-Dziemba Alina. 2017. „Święta zwierzęcość”: Tatiany Goriczewej przyczynek do prawosławnej ekoteologii. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies. Podmiotowość” nr 3: 57-67.   Google Scholar

Tymieniecka-Suchanek Justyna. 1992. „Ciemne aleje” Iwana Bunina. Problem kategorii cyklu. „Slavia Orientalis” nr 4: 455-463.   Google Scholar

Tymieniecka-Suchanek Justyna. 2004. Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.   Google Scholar

Tymieniecka-Suchanek Justyna. 2005. Zwierzę jako podmiot. Próba rekonesansu badawczego z omówieniem „Lwa świętego Hieronima” Zofii Kossak. W: Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. 2005. Red. Czapik-Lityńska B., Buczek M. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: 151-167.   Google Scholar

Tymieniecka-Suchanek Justyna. 2013. Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.   Google Scholar

Zwierzę ‒ język ‒ emocje. Dyskursy i narracje. 2018. Red. Tymieniecka-Suchanek J.,   Google Scholar

Kubisz M. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bo+jak+nie+my+to+kto+tekst [Dostęp 11 XII 2021]   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-06-30

Cited By /
Share

Ojcewicz, G. (2022). Czy upodmiotawiać dinozaury? Justyna Tymieniecka-Suchanek. "Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych." Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2020, ss. 380. Acta Neophilologica, 2(XXIV), 273–282. https://doi.org/10.31648/an.7809

Grzegorz Ojcewicz 

https://orcid.org/0000-0002-5909-270X

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>