Iwańczuk, Sylwia (2022), "Poeta i Inny: „świat tekstu” i obraz relacji międzyludzkich w korespondencji Mariny Cwietajewej". Siedlce: wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ss. 348, ISBN 978-83-67162-18-0

Grzegorz Ojcewicz

Słowa kluczowe:

emigracja rosyjska, epistemologia, Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak, Nikolai Gronski


Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. (2016), Przekł. dosł. z jęz. hebr., aram. i grec., z przyp. Tłum. Zaremba, P. Poznań: Ewangeliczny Instytut Biblijny.   Google Scholar

Cvetaeva, M. (1922), Svetovoj livenʹ. https://www.tsvetayeva.com/prose/pr_swetowoj_liven [dostęp: 14.04.2023]. [Цветаева, М. (1922), Световой ливень. https://www.tsvetayeva.com/prose/pr_swetowoj_liven [dostęp: 14.04.2023]].   Google Scholar

Cvetaeva, M. (1961), Izbrannoe. W: Kozlovskij, A./Saakʹânc, A. (red.), Predislovie, sostavlenie i podgotovka teksta Orlova Vl. Moskva: Gosudarstvennoe izdatelʹstvo Hudožestvennoj literatury [Цветаева, М. (1961), Избранное. W: Козловский, А./Саакьянц, А. (ред.), Предисловие, составление и подготовка текста Орлова Вл. Москва: Государственное издательство Художественной литературы].   Google Scholar

Cwietajewa, M. (2018), Idziesz w stronę zachodu słońca. Wyb. Bazilewski, A. Tłum. Bednarczyk, A. i in. [wyd. dwujęzyczne]. Łódź: Editions Sur Ner.   Google Scholar

Cwietajewa, M. (1971), Dom koło Starego Pimena. Szkice i wspomnienia. Tłum. Bieńkowska, W./ Pollak, S. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.   Google Scholar

Efron, G. (2019), Dzienniki 1940–1943. Tom I. Rok 1940. Przekł. z ros., red. i oprac. nauk. Ojcewicz, G. Szczytno: Wydawnictwo GregArt.   Google Scholar

Efron, G. (2021a), Dzienniki 1940–1943. Tom II. Rok 1941. Przekł. z ros., red. i oprac. nauk. Ojcewicz, G. Szczytno: Wydawnictwo GregArt.   Google Scholar

Efron, G. (2021b), Dzienniki 1940–1943. Tom III. Rok 1943. Przekł. z ros., red. i oprac. nauk. Ojcewicz, G. Szczytno: Wydawnictwo GregArt.   Google Scholar

Drawicz, A. (red.) (2002), Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Korkina, E. (2007), Arhivnyj monastyrʹ. Arheografiâ, istoriâ, tekstologiâ. Moskva: Dom-muzej Mariny Cvetaevoj [Коркина, Е. (2007), Архивный монастырь. Археография, история, текстология. Москва: Дом-музей Марины Цветаевой].   Google Scholar

Księga Izajasza. (2020), Tłum. Baranowski, M. W: Biblia Ekumeniczna to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z księgami deuterokanonicznymi. Przekł. ekum. z jęz. oryg. Red. nauk. Betlejko, J. Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce: 1111–1215.   Google Scholar

Księga Rodzaju. (2020), Tłum. Tschirschnitz, A. W: Biblia Ekumeniczna to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z księgami deuterokanonicznymi. Przekł. ekum. z jęz. oryg. Red. nauk. Betlejko, J. Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce: 27–106.   Google Scholar

Księga Rodzaju. Księga Wyjścia. (2021), Przeł. i oprac. Piela, M. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.   Google Scholar

Maslovskij, V.I. (red.)/Datnova, G.N. (sostav.) (2013), M.I. Cvetaeva. Materialy k bibliografii. Moskva: Dom-muzej Mariny Cvetaevoj [Масловский, В.И. (ред.)/Датнова, Г.Н. (состав.) (2013), М.И. Цветаева. Материалы к библиографии. Москва: Дом-музей Марины Цветаевой].   Google Scholar

Mucha, B. (2002), Historia literatury rosyjskiej. Od początków do czasów najnowszych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.   Google Scholar

Ojcewicz, G. (2017), Z filologii śledczej. Praca agenturalna stalinowskich służb specjalnych za granicą na przykładzie sprawy o zabójstwo Ignacego Reissa. Studia Rossica Gedanensia 4: 297–332.   Google Scholar

Ojcewicz, G. (2018), Z filologii śledczej. Marina Cwietajewa jako świadek w sprawie o zabójstwo Ignacego Reissa w świetle dwóch protokołów przesłuchania. Studia Rossica Gedanensia 5: 279–315.   Google Scholar

Ojcewicz, G. (2021), Tajemnica zaginięcia czerwonoarmisty Gieorgija Efrona (1925–1944). Studia Rossica Gedanensia 8: 217–249.   Google Scholar

Ojcewicz, G. (2022), Gieorgija Efrona ewakuacja z Moskwy do Taszkientu jako egodokument czasów wielkiej wojny ojczyźnianej (30 października – 18 listopada 1941). Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 32. https://journals.us.edu.pl/index.php/RSL/article/view/13240 [dostęp: 19.04.2023].   Google Scholar

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. (2007), b.m.: Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe.   Google Scholar

Pytko, K. (2022), Pierwsza żona Adama. Wróżka 6: 28–31.   Google Scholar

Šanskij, N.M./Ivanov, V.V./Šanskaâ, T.V. (1961), Kratkij ètimologičeskij slovarʹ russkogo âzyka. Red. Barhudarov, S.G. Moskva: Gosudarstvennoe učebno-pedagogičeskoe Izdatelʹstvo Ministerstva prosveŝeniâ RSFSR [Шанский, Н.М./ Иванов, В.В./Шанская, Т.В. (1961), Краткий этимологический словарь русского языка. Pед. Бархударов, С.Г. Москва: Государственное учебно-педагогическое Издательство Министерства просвещения РСФСР].   Google Scholar

Varga, M./Sekej, N./Silard, L. (1979), Russkaâ poèziâ sovetskoj èpohi. Sbornik hudožestvennyh tekstov. Red. Varga, M. Budapest: Tankönyvkiadó: 270–448 [Варга, М./Секей, Н./Силард, Л. (1979), Русская поэзия советской эпохи. Сборник художественных текстов. Ред. Варга, M. Budapest: Tankönyvkiadó: 270–448].   Google Scholar

Wierzbicka, K. (2016), Lilit w Iz 34, 14 i jej relacje kulturowe. Hermeneutica et Judaica 8: 75–99.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-21

Cited By /
Share

Ojcewicz, G. (2023). Iwańczuk, Sylwia (2022), "Poeta i Inny: „świat tekstu” i obraz relacji międzyludzkich w korespondencji Mariny Cwietajewej". Siedlce: wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ss. 348, ISBN 978-83-67162-18-0. Acta Neophilologica, 2(XXV), 187–208. https://doi.org/10.31648/an.9050

Grzegorz Ojcewicz 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>