Tom 4 Nr 12 (2016): Media – Kultura – Komunikacja SpołecznaMedia – Kultura – Komunikacja Społeczna to czasopismo naukowe. Niegdyś rocznik, w lutym 2014 roku przekształcony w kwartalnik wydawany przez pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wamińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pierwszy numer pisma został wydany w 2005 roku. W 2014 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik. Do tej pory redaktorzy przygotowali czternaście zeszytów. Każdy z nich dotyczy dziedzin naukowych i kontekstów, wyznaczanych przez ujęte w tytule serii pojęcia: media, kultura i komunikacja społeczna. Wskazane trzy główne hasła wytyczają kierunek badań znajdujących odzwierciedlenie w publikowanych artykułach naukowych, recenzjach, komunikatach oraz określają strukturę kolejnych tomów.

Profil pisma zakłada badanie spektrum mediów oraz różnorodność metodologiczną. Interesują nas rozmaite wątki tematyczne, od sposobów utrwalania i powielania przekazywanych treści, po problemy związane z angażowaniem zmysłów odbiorcy. Ponadto zwracamy uwagę na obecność audytorium masowego, półmasowego czy odbiorcy zindywidualizowanego, a przez to również konteksty pozwalające na analizowanie specyfiki mediów traktowanych systemowo.

Rozważania, którym poświęcamy naszą uwagę, mają również inny wymiar, związany z nowym polem analityczno-interpretacyjnym, które otwiera się, gdy dyskusja dotyczy funkcji mediów oraz ich zróżnicowanych ról, takich choćby, jak kulturotwórcza. W wyniku tego na łamach rocznika publikowane są artykuły naukowe, których autorzy koncentrują się na analizie mediów, takich jak telewizja, radio, prasa, książka, film, ale także na analizie środowisk sieciowych, w tym stron internetowych, blogów, forów, gier. W kolejnych zeszytach znalazły się teksty poświęcone problematyce percepcji oraz oddziaływaniu mediów na procesy socjalizacji człowieka.

Czasopismo jest adresowane do tych odbiorców, których zainteresowania naukowo-badawcze oraz reprezentowane dziedziny oscylują wokół płaszczyzny jaką są media: medioznawców, specjalistów zajmujących się procesami komunikowania, kulturoznawców, filmoznawców, socjologów, filologów, filozofów, politologów, prawników.

 

Główne obszary badawcze:

 

prasa, radio, telewizja, nowe media

komunikacja społeczna w ujęciu teoretycznym i praktycznym

polityka medialna, prawo mediów, ekonomika mediów

praktyczne i etyczne aspekty pracy dziennikarzy

media jako integralny składnik systemu kulturowego oraz kultura w mediach

Do publikowania zapraszamy wszystkich autorów analizujących media, systemy kultury, procesy komunikowania społecznego, zarówno w aspekcie monotematycznym, jak też interdyscyplinarnym.


Artykuły

Jędrzej Skrzypczak
25-41
opublikowany: 2019-02-12
Paulina Czarnek-Wnuk
41-51
opublikowany: 2019-02-12
Grażyna Stachyra
71-89
opublikowany: 2019-02-12
Monika Białek, Anna Sekudewicz
89-107
opublikowany: 2019-02-12
Joanna Bachura-Wojtasik, Kinga Sygizman
107-119
opublikowany: 2019-02-12
Magdalena Szydłowska, Urszula Doliwa, Katarzyna Piasecka, Agnieszka Podbielska, Karolina Kobak, Marta Wiśniewska
121-133
opublikowany: 2019-02-12